Compartim!

Compartim!

BLOG

Aquest blog vol ser un espai de trobada de les Comissions de Sèniors i Jubilats dels Col·legis d’Advocats, Economistes, Enginyers Industrials, Farmacèutics, Procuradors i Metges.
Els objectius d’aquesta iniciativa són divulgar les activitats d’oci i cultura, que organitzem les diferents comissions i estan obertes als companys i companyes sèniors de tots els àmbits professionals, i fomentar la participació i l’interrelació entre tots nosaltres

Enginyers Industrials de Catalunya

Conferències del mes de desembre de 2015

Dia 2:
"Fronteres entre física, biologia i tecnologia" a càrrec de David Jou, catedràtic de Física de la UAB

Dia 9:
"Matemàtiques i vida quotidiana" a càrrec de Joan V. Gómez Urgellés, professor del Departament de Matemàtica Aplicada IV. EPSEVG-UPC

Dia 16:
"La música i les obres de Shakespeare" a càrrec de Joan Vives Bellalta, professor d'Història de la Música


Lloc: Casp 25
Hora: 18:00
Preu per conferència: 5 euros.

Nota: les conferències dels dies 2 i 9 han canviat d'ordre respecte al tríptic editat al inici del curs.